Kreston (VN) ra mắt chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại Việt Nam

Kreston (VN) ra mắt chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại Việt Nam

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ tốt hơn đến Quý vị khách hàng, Công ty Kiểm toán và Tư vấn Kreston (VN) đã cho ra mắt Chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại địa chỉ:

Chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá của Kreston(VN) là website đầu tiên tại Việt Nam cung cấp toàn bộ các hướng dẫn, quy định và kinh nghiệm thực tế liên quan đến lĩnh vực quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết tại Việt Nam.

Website được chia thành các chuyên mục một cách khoa học, tiện tra cứu như: các thuật ngữ sử dụng, Quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến chuyển giá và giao dịch liên kết, Xác định các bên có quan hệ liên kết, Các phương pháp so sánh giá của giao dịch liên kết, Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết...

Chúng tôi hy vọng Chuyên trang Giao dịch liên kết và Chuyển giá tại Việt Nam sẽ trợ giúp Quý vị khách hàng trong công việc. Chúc Quý vị thành công!

 

 

Chia sẻ bài viết